VINDBYGDSMEDEL

VINDBYGDSMEDEL
2020-03-30 Blom

∼ Här kommer en upplysning från BÅFU som togs upp på årsmötet i år ∼

”Avkastningen från de vindkraftverk som sätts upp i Botsmarks/Åkullsjöns närhet är tänkt att ge bygden en positiv utveckling med s.k bygdemedel. I år har 100.000 kronor beviljats i bygdemedel. Dessa pengar är sökbara för idéer som bidrar till bygdens utveckling och ska fördelas mellan Botsmark och Åkullsjön.

Sista ansökningsdagen är den 30 april 2020.
Styrelsen deras ska ha ett berett förslag på hur pengarna ska fördelas i mitten av Maj 2020.

För ansökningshandlingar samt om ni har funderingar, hör av er till; Rikard Stjärnbäck, Åkullsjön eller Göran Karlsson, Botsmark.

× BÅFU (Botsmark Åkullsjön Framtid och Utveckling) är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön. Föreningens syfte är att främja och bevaka bygdens utveckling, samt aktivt verka för att samhällsfunktioner, myndigheters agerande och beslut sammanfaller med bygdens och invånarnas intressen med avseende på en hållbar utveckling för bygden och dess fortbestånd.” 

× För mer detaljerad information om ämnet finns även detta häfte att läsa igenom:

INFOOMVINDBYGDSMEDEL

0 Kommentarer

Lämna ett svar